CARWIZZ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME VE BEYAN FORMU

İşbu ekspertiz hizmeti, hizmet almak üzere getirilmiş ikinci el niteliğine sahip aracın hiçbir parça ve aksamı sökülmeksizin yapılmış olup araç, yalnızca CARWIZZ tarafından sunulmuş olan hizmetler içerisinden Müşteri’nin tercih ettiği kapsamda incelemelere tabi tutulmuştur. Araç dış yüzeyinde, mekanik ve elektronik aksamlarında bulunan arıza ve hasarların tespiti esnasında, döşeme, kapak, kılıf ve benzeri parçaların sökülmesi genel olarak ekspertiz hizmeti kapsamında değildir. CARWIZZ, sunmakta olduğu hizmet kapsamı dışında kalan ve ancak detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Tampon ve benzeri plastik aksamların boya ve değişen kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz işlemi sonucunda Müşteri’ye rapor ile iletilen tüm test sonuçları, ölçümlemeler, ekspertiz raporunda belirtilen iade saatini takiben 1 (bir) saat süre ile geçerlidir. Müşteri, Araç Teslim Formu’nda belirtilen KM bilgisinin değişmesi halinde raporun geçerliliği ve raporda yer alan diğer hususlar bakımından CARWIZZ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Aracın Müşteri’ye teslim edildiği andan itibaren araçtaki olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar CARWIZZ’in sorumluluğunda değildir.

Raporda yer alan KM bilgisi, aracın bilgi ekranından alınmış KM bilgisidir. Ekranda yer alan KM bilgisinin hatalı veya dışarıdan müdahale ile değiştirilmiş olmasından CARWIZZ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Araç inceleme ve test sürecindeyken araçta CARWIZZ’in herhangi bir kusur veya ihmali olmaksızın, olağan inceleme ve test süreçlerinde oluşabilecek herhangi bir mekanik, elektronik ve/veya başkaca arıza, hasar ve problemden CARWIZZ sorumlu değildir.

CARWIZZ, araçta bulunan gizli ayıplar ve aracın fabrika çıkışı sonrasında üzerinde yapılan tadilatların araca uygun olmaması, bakım ve onarım şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması, hava yastığı ve/veya emniyet kemerlerinin değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar dahilinde sonradan doğabilecek ve her türlü can ve mal güvenliğini etkileyebilecek hallerden kati suretle sorumlu değildir. Yukarıda izah edilen hususlardan emniyet kemeri ve hava yastığı kontrolü standart ekspertiz işlemi kapsamında yer almamakta olup, ancak Müşteri tarafından özel olarak talep edilmesi ve Müşteri’nin gerekli izinler vermesi halinde ilgili işlemler yapılacaktır.

Müşteri yukarıda açıkça izah edilen tüm hususlar ile ilgili olarak bilgilendirildiğini ve işbu hususlara itirazı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.